Et nytt varemerke, og en ny tid for vekst

Velg kategori

Edu-Bloggen

I Edu-Bloggen legger vi ut relevant innhold innen våre fagområder. Vi holder også våre kunder oppdatert på nye lover og reguleringer.

læring

Eduhouse & Wistec Training slår seg sammen

Read more

Et nytt varemerke, og en ny tid for vekst

By Jukka Vento, on 7 oktober, 2021
Vi har lansert vårt nye varemerke 1.10.2021. I dette blogginnlegget snakker vår CEO, Jukka Vento om fornyingen.

 

Hvorfor ble Eduhouse fornyet?

Vi var tidligere en del av Accountor Group, men ønsket å utvikle vår virksomhet i Norden, sammen med investeringsselskapet Verdane. Eierskiftet i juni betydde en ny tid for oss og med det en ny måte å gjøre ting på. Med vårt nye varemerke vil vi signalisere at en ny tid med sterk vekst er i gang.

 

I tillegg slår vi oss sammen med Wistec Training, og med vår nye varemerke kommuniserer vi sammen "et nytt Eduhouse". Vi tar hensyn til begge selskapenes interne DNA, funksjoner og arbeidsmetoder. Disse faktorene har gjort det mulig for oss å oppnå mye og sammen kunne bygge en sterk LaaS -virksomhet. Eduhouse og Wistec arbeider sammen for å oppnå våre mål. 

Hva er målet med det nye merket?

 

Vårt nye varemerke utstråler vekst og vår hovedfarge, oransje, symboliserer mot. I tillegg formidler vårt nye varemerke nysgjerrighet om endring. Vi følger tidens utvikling og ser nye muligheter innen det raskt skiftende kompetanseutviklingsområdet. Vi vil at det nye merket skal kommunisere at Eduhouse er ledende på sitt område og en pioner på utdanningsmarkedet. 

 

Et annet viktig aspekt er globalisering. Vi har tidligere sett på oss selv som et sterkt finsk selskap. Vi ser nå på oss selv som en ledende LaaS -aktør i Norden.

 

Hvilken verdi tilbyr det nye merket Eduhouse-kunder?

For våre kunder er Eduhouse nå, som navnet antyder, en utdanningsorganisasjon. Som en utdanningsorganisasjon tilbyr vi våre kunder enda bredere utvikling av deres kompetansebehov. Vi kan tilby tjenester for alle behov, utfordringer og forskjellige segmenter knyttet til utvikling av forretningskunnskaper, uavhengig av tid og sted. Vi tar ikke bare vare på kundenes kompetanse, men også den viktigste ressursen for hektiske eksperter, tid.

Vårt nye varemerke lover våre kunder fokus på kompetanseheving og tilgjengelighet. Vi vil fortsette å ta hensyn til våre kunders kompetanseutviklingsbehov, for eksempel de som er knyttet til nye lover og reguleringer, oppdateringstimer m.m. Samtidig tilbyr vi våre globale kunder nøyaktig de samme tjenestene som tilbys i det internasjonale markedet. Løftet vårt oppsummeres perfekt med ordene "Eduhouse lokalt, men globalt".

 

 

 

Topics: HR, læring