For autoriserte regnskapsførere

For Autoriserte regnskapsførere

Autoriserte regnskapsførere har et minstekrav til etterutdanning som er på 77 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene.

Kravet til etterutdanning på 77 timer er fordelt slik at hvorav minst:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringssikk
  • 7 timer rettslære

En kan lese mer om forskriften for etterutdanning her: 
Finanstilsynet 
Lovdata

Etterutdanning hos Eduhouse

Kursene vi tilbyr gir etterutdanningstimer/oppdateringstimer, og det tilbys mer enn nok kurs til å fylle denne kvoten.

Når nettkurset er sett ferdig vil det åpne seg en kurstest som brukeren må bestå for å få kursbevis. 

Når en tar flere kurs vil alle opparbeidede timer vises inne på brukeren slik at det er enkelt å følge med på fremgangen, og for å se hvor mange timer man mangler. Det er også mulighet til å laste ned et samlet kursbevis som inneholder alle kursene en har tatt.

Start gratis prøveperiode

Best practices 1-2-3-4 for authorized accountants 

1 - En kan enkelt sortere kursene etter autorisasjons-kategori 

Filter-1

 

2 - En vil få opp en kort introduksjon om kurset som forteller hva man skal gå igjennom, og hvor mange etterutdanningstimer kurset gir ved å holde pilen over kurset

training example

 

3 - Du kan også enkelt følge med på fremgangen inne på din personlige bruker. Her får du oversikten av alle dine opparbeidede timer

Report 1

 

4 - Du får også lastet ned samlet kursbevis av alle dine fullførte kurs

Report 2

 

Start gratis prøveperiode