<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=694989268984026&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eduhouse databeskyttelseserklæring

INNHOLDSFORTEGNELSE

Eduhouse dataskyddsbeskrivning (NOR) »

Eduhouse´s privacy policy (EN) »


Hei! Vi ønsker å forsikre oss om at du er om bord hos oss angående bruken av dataene dine.

Denne Eduhouse personvernerklæring forteller deg hvordan vi samler inn, bruker, avslører og på annen måte behandler dine personopplysninger. Her forklarer vi også dine rettigheter, hvordan du kontakter oss og hvordan vi beskytter dataene dine.

PERSONVERNERKLÆRING 

Oppdatert: 10.5.2023

Denne personvernerklæringen (heretter «erklæringen») forteller om hvordan Eduhouse AS samler inn, håndterer og gir personopplysningene dine videre når de tilbyr deg kurstjenester som onlinekurs, digitale klasserom og gratis live webinarer (heretter «tjenesten») og/eller når du besøker nettsiden vår. Vennligst les denne erklæringen nøye. Vi kan utføre endringer i denne erklæringen i forbindelse med utviklingen av virksomheten eller dersom det oppstår endringer i lovreguleringene. Endringene trer i kraft når vi har publisert en oppdatert personvernerklæring. Utøvelsen av virksomheten vår krever behandling av personopplysninger (personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som person, som for eksempel navn, e-postadresse og organisasjon). Vi er pliktige til å beskytte personopplysningene i samsvar med den gjeldende lovgivningen. 

1. Behandlingsansvarlig 

I henhold til de gjeldene personvernloven er Eduhouse AS behandlingsansvarlig, (heretter «Eduhouse», «vi», «oss» eller «vår»). Eduhouse er ansvarlig for at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med denne erklæringen og den gjeldende personvernlovgivningen. Registeransvarliges kontaktopplysninger:  


Eduhouse AS  
Org.nr 916 952 929
Adress:  Kjølberggata 21A (2.etg.), 0653 Oslo  
Telefonnummer: +47  400 00 498
E-post: info@eduhouse.no
Dataskyddsombud: Marko Ekroth, DPO@eduhouse.no


2. Innsamling av Personopplysninger 

Her finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler i henhold til personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»). 

Vi behandler følgende personopplysninger fra alle brukere: 

2.1 Grunnleggende informasjon du oppgir som kunde på plattformen:

        • Navn  

  • Epostadresse 

  • Stillingstittel  

  • Telefonnummer 

  • Organisasjonen eller bedriften du representerer 

  • Språkpreferanser 

  • Bestillingsinformasjon (hvilke tjenester du som kunde bestiller) 

  • Betalingshistorikk 

  • Faktureringsinformasjon 

  • Markedsføringssamtykker og forbud 

  • Resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser 

  • Kundekontakter og tilhørende korrespondanse via e-post, sms og telefonsamtaler 

  • Logg-data ved anvendelse av tjenesten 

  • Chat-samtaler fra kursplattformen 

  • Notater fra notatfelt til den elektroniske opplæringen 

  • Video/bilde fra ditt webkamera som lagres i våre opptak av Digitale Klasserom 

  • Lyd som lagres i våre opptak av Digitale klasserom 

  • Om kamera og/eller mikrofon på din datamaskin er skrudd av eller på under Digitale Klasserom 

  • IP-adresse 

  • Informasjon som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologie


2.2 Opplysninger i forbindelse med bruk av våre tjenester: 

  • Påloggingsstatistikk  

  • Statistikk over kurs/episoder som er sett og fullført  

  • Kurssertifikater 

 

2.3 Informasjon du oppgir via kontaktskjema eller i kontakt med kundeservice 

  • Navn  

  • Epostadresse 

  • Stillingstittel  

  • Telefonnummer 

  • Organisasjonen eller bedriften du representerer 

  • Adressen til organisasjonen eller bedriften du representerer


   2.4 Informasjon du oppgir i forbindelse med påmelding til kostnadsfrie Live Webinar, digitale klasserom, coaching-program eller ved påmelding til nyhetsbrev: 

  • Navn  

  • Epostadresse 

  • Stillingstittel  

  • Telefonnummer 

  • Organisasjonen eller bedriften du representerer 

  • Adressen til organisasjonen eller bedriften du representerer 

  • Video og lydmateriale

    

   Ved deltakelse i fjernundervisning, online coaching eller andre live-arrangementer behandler vi video, bilde og lyd når kamera og/eller mikrofonen er påslått under arrangementet. I online coaching kan vi registrere deltakernes studiemål og ønsker i våre systemer. Dersom vi gjør opptak av livearrangementet, kommer alle personlig informasjon om deltakerne fjernes fra innspillingen.  

 

2.5 Opplysninger som er samlet inn fra direkte markedsføring 

  • Navn 

  • Epostadresse 

  • Stillingstittel 

  • Telefonnummer 

  • Organisasjonen eller bedriften du representerer 

• Du har forlatt oss når du er i kontakt med oss, for eksempel når du kjøper en tjeneste fra oss eller registrerer deg for vår tjeneste, registrerer deg for vårt nyhetsbrev,


3. Formålet og det juridiske behandlingsgrunnlaget av personopplysninger

Vi samler inn, oppbevarer og behandler bare personopplysninger som er nødvendige for utøvelsen av virksomheten, behandlingen av kundeforholdene og andre kommersielle formål. Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

3.1 For å tilby tjenesten og administrere kundeforholdene 

Vi behandler først og fremst personopplysningene primært for å kunne tilby og levere tjenesten til deg eller bedriften du representerer samt for å kunne administrere og vedlikeholde kundeforholdet mellom deg, bedriften du representerer og oss. Dette inneholder blant annet månedlig kundekommunikasjon til ledelsen og sluttbrukeren, som sending av informasjon og innbydelser til arrangementer, annen kundeservice samt administrering av forbud mot direkte markedsføring og kundenes eventuelle andre kundespesifikke restriksjoner 

Hvis du er abonnement på tjenesten, behandler vi også dine personopplysninger for faktureringsformål og kundeforholdsanalyse. Vi samler også inn driftsinformasjon relatert til rapportering om kundens bruk av tjenesten, inkludert sluttbrukeropplæring, testing og innholds anmeldelser. I slike situasjoner er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene oppfyllelsen av kontakten eller en legitim interesse. Vi må behandle dine personopplysninger for å behandle og administrere dine kjøp, bestillinger, forespørsler om informasjon eller kommunikasjon eller for å gi deg tjenesten vår.  

3.2. Markedsføring og salg 

Eksisterende kunde og besøkende på nettstedet  

 Vi kontakte deg for å informere deg om nye funksjoner, innhold eller tilleggstjenester i tjenesten og for å markedsføre våre partneres tjenester til deg. Med mindre annet er avtalt, kan vi kontakte deg uavhengig av om du er bruker eller administrator i kundeorganisasjonen. For disse formålene behandler vi dataene dine på grunnlag av legitim interesse. Basert på ditt samtykke samler vi også statistikk og analytisk informasjon om din bruksatferd og behandler kjøps- og visningshistorikken din for å gi deg målrettet kommunikasjon og markedsføringsmateriell og for å forbedre tjenesten vår.  

Prospekt- og prøveabonnement 

Hvis du enda ikke er vår kunde og har abonnert på vårt nyhetsbrev eller en prøveperiode på tjenesten vår, eller har deltatt i våre andre markedsføringskampanjer eller arrangementer, kan vi basert på ditt samtykke sende deg markedsføringskommunikasjon relatert til tjenesten vår. Under visse omstendigheter kan vi også markedsføre eller selge våre tjenester til deg på grunnlag av en legitim interesse dersom vi føler at tjenesten vår er relevant for deg og din arbeidsstilling. Du kan når som helst forby behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring, telemarkedsføring og profileringsformål (se avsnitt 8 i denne personvernerklæringen) 

 

3.3 Utvikling av tjenesten, sikkerhet og intern rapportering 

Vi kan også bruke personopplysningene dine som leder og sluttbruker til markedsføringsundersøkelser, kundeundersøkelser og meningsmålinger for intern rapportering og utvikling av tjenesten vår. 

Vi behandler også personopplysningene for å sørge for sikkerheten i tjenesten og på nettsiden, til å forbedre kvaliteten i tjenesten og til testing og utvikling av tjenesten samt de tjenestene, systemene, verktøyene og prosessene. På grunnlag av personopplysningene kan vi også lage interne rapporter som ledelsen kan bruke i styringen av virksomheten. Det fremgår likevel ingen opplysninger knyttet til enkeltstående brukere i rapportene. I tillegg kan vi behandle personopplysninger hvis det er nødvendig for å forhindre svindel eller annen kriminell aktivitet eller for å svare på mulige rettslige krav. I disse tilfeller er behandling av personopplysninger basert på våre legitime interesser. 

3.4 Databehandling i Eduhouse-gruppen  

A-selskapet i Eduhouse-konsernet kan utlevere personopplysninger til andre selskaper i Eduhouse-konsernet i den grad det tillatt i henhold til gjeldende lov med det formål å selge og implementere konsernets tjenester og administrere kundeforhold. For å drive vår virksomhet effektivt, kan personopplysninger også overføres mellom selskaper i Eduhouse Group for interne administrative formål, for eksempel for rapporteringsformål eller for å bruke sentraliserte informasjons- og kommunikasjonssystemer. I disse tilfellene er behandlingen av personopplysninger basert på vår legitime interesse.   

3.5 Andre formål som du har samtykket til  

Vi behandler også dine personopplysninger til andre formål som du har gitt samtykke til. 

Du er ikke nødt til å gi oss personopplysningene dine, men dersom du bestemmer deg for å la være, kan det hende vi ikke kan tilby tjenesten vår. Dette gjør vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon og registrering, samt for å yte god service. Vi behandler denne dataen for å kunne sende deg markedsføringskommunikasjon, tilbud, nyhetsbrev og for at vår salgsavdeling skal kunne ringe og tilby demo av kursplattformen. 

Dette gjør vi for å kunne identifisere deg som kunde og for å yte god service. Vi behandler denne dataen for å kunne sende deg markedsføringskommunikasjon, tilbud, nyhetsbrev og for at vår salgsavdeling skal kunne ringe og tilby demo av kursplattformen. 

 


4. Overføring og utlevering av personopplysningene  

Vi kan også gi personopplysningene videre til tredjeparter:  

  • I den utstrekning loven tillater eller krever dette, som f.eks. for å svare på forespørsler om informasjon fra myndighetene eller i forbindelse med prosedyrene i en rettssak;  

  • Når en samarbeidspartner behandler personopplysningene på vegne av oss og i samsvar med våre instruksjoner i et oppdrag. Dette kan for eksempel være outsourcing av Eduhouses salgs- og markedsføringstiltak og kursplanlegging. Vi sørger alltid for at personopplysningene dine blir håndtert på riktig måte;  

  • Dersom vi er med i en fusjon, omorganisering eller salg av virksomheten eller del av den;  

  • Når vi tror at en utlevering er nødvendig for å overholde våre rettigheter, for å sørge for din eller andres sikkerhet, for å undersøke misbruk eller for å svare på en forespørsel fra myndighetene.  

  •  Dersom brukerlisensen din er bestilt av arbeidsgiveren din eller en annen, oppgir vi for eksempel resultatopplysningene dine til en utnevnt kontaktperson; og  

  •  Etter ditt samtykke til den parten samtykket gjelder.


   Overføring av personopplysninger innenfor Eduhouse-gruppen  

   Selskaper i Eduhouse Group vil overføre personopplysninger til hverandre innenfor rammene av gjeldende lov om salg og implementering av tjenesten, samt for å administrere kundeforholdet. Personopplysninger overføres mellom selskaper i Eduhouse Group også for interne administrative formål, for eksempel for rapportering eller bruk av sentraliserte informasjons- og kommunikasjonssystemer

    

5. Overføring av personopplysningene utenfor EU eller EØS 


Personopplysninger overføres hovedsakelig ikke utenfor EU, men ettersom data lagres og behandles i elektronisk form, kan noen av våre tjenesteleverandører være lokalisert utenfor EU. For eksempel er Google Analytics, Google Tag Manager (Google, inc), leadfeeder og ActiveCampaign inc slike tjenester som vi bruker til å sende aktiveringsmeldinger, utvikle tjenesten, kundeforholdsstyring og for kompetansekartlegging. I disse tilfellene sørger for at sikkerheten er i samsvar med den registrertes rettigheter og frihet i henhold til den gjeldende personvernlovgivningen for EU og EØS, som for eksempel EUs generelle personvernsforordning (697/2016) eller bruk av standard kontraktskausuler. Vi overfører ikke brukernes ytelsesdata utenfor EU/EØS.

 •  


6. Informasjonskapsler 

Eduhouse benytter informasjonskapsler og andre lignende teknologier på nettsiden www.eduhouse.no og applikasjonen vår http//app.eduhouse.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på enheten din for å samle inn og huske informasjon som er nyttig for å forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen hos Eduhouse. Vi bruker også informasjonskapsler og andre lignende teknologier for statistiske formål, for eksempel å samle inn statistikk om bruk av nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen og levere målrettet markedsføring.  

Du kan hindre, fjerne eller begrense bruken av informasjonskapslene fra nettleseren din. Ettersom informasjonskapslene muliggjør ulike funksjoner på nettsiden vår, kan begrensning av bruken av informasjonskapsler påvirke tilgjengeligheten og brukervennligheten på nettsiden.  

Du kan lese mer om informasjonskapsler her:  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4318930/Norway%20documents/Retningslinjer%20for%20bruk%20av%20informasjonskapsler%2020200303.pdf

7. Oppbevaring av personvernopplysningene 

Personvernopplysningene blir bare oppbevart så lenge det er nødvendig for å kunne gjennomføre de bruksformålene som er definert i denne erklæringen 

Personvernopplysningene oppbevares i hovedsak så lenge kundeforholdet varer. Om nødvendig, kan personvernopplysningene oppbevares lengre dersom gjeldende lov tillater eller krever dette, eller så lenge bruksformålene i henhold til dette registeret og partenes rettigheter og forpliktelser krever dette. Eduhouse kan oppbevare enkelte personvernopplysningene i opptil ti år etter avsluttet kundeforhold. Etter at kundeforholdet er avsluttet oppbevarer vi personvernopplysninger knyttet til kundeforholdet eller personopplysninger som er nødvendige for å svare på krav i henhold til de gjeldende reglene for foreldelsestid. Dersom det er nødvendig, kan vi også oppbevare personopplysninger for å overholde et forbud mot direkte markedsføring som du har gitt, samt for å utvikle tjenesten vår.  

I tillegg bruker vi også personopplysningene dine til salgs- eller markedsføringsformål før kundeforholdet starter og etter at det er avsluttet, med mindre du spesifikt har forbydd dette. Vi sletter personopplysningene dine dersom kontaktopplysningene dine er endret og det ikke er noe hinder for å slette disse. Vi vil fjerne personopplysningene dine når du ber om det, dersom dette er mulig. Personvernopplysningene blir fjernet når det ikke er nødvendig å oppbevare dem lengre for å oppfylle loven eller rettighetene til noen av partene. 


Du kan lese mer om informasjonskapsler her:
Eduhouse cookiepolicy


8. Hvordan kan jeg administrere mine personopplysninger 

 

Du har rett til å kontrollere dine personopplysninger. Du kan når som helst be om at personopplysningene dine blir redigert, oppdatert eller slettet. Vær likevel oppmerksom på at man ikke kan fjerne personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre bruksformålene som er definert i denne erklæringen, eller som loven krever at vi oppbevarer.  

Du har rett til å forby eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, som for eksempel profilering, i den grad gjeldende lovgivning krever det. Når du forbyr direkte markedsføring, vil personopplysningene dine ikke brukes til direkte markedsføring. Eduhouse kan derav oppbevare opplysningene i den grad det er nødvendig for å overholde forbudet.  

I visse tilfeller har du rett til å overføre personopplysningene du har gitt oss fra et system til et annet, dvs. rett til å få personopplysningene dine i en strukturert og vanlig brukt, maskinlesbar form og overføre dem til en annen registeransvarlig i henhold til gjeldene lov. 

Når vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Deretter vil ikke vi kunne behandle personopplysningene dine, med mindre det finnes et juridisk grunnlag for dette.  

Du kan benytte rettigheten din ved å sende oss en henvendelse på info@eduhouse.no. Vi vil besvare henvendelsen i løpet av en måned, med mindre det er en spesiell grunn til forlenget responstid.  

Dersom du føler at personopplysningene dine ikke blir korrekt behandlet, har du rett til å klare til personvernombudet. Du finner kontaktopplysningene til personvernombudet her: 

http://www.datatilsynet.no


9. Personvern 

Vi gjennomfører sikkerhetsmessige tiltak (fysiske, digitale, organisatoriske og administrative) for å sikre at personvernopplysningene dine ikke forsvinner, blir ødelagt eller misbrukt, samt mot ulovlig tilgang eller utlevering. Eduhouse har interne rutiner som innebærer at kun personer som trenger personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver som har tilgang.  

Vær likevel oppmerksom på at selv de mest sikre tiltakene ikke kan hindre eventuelle personvernbrudd. I tilfeller ved personvernbrudd informerer vi deg om dette og handler i samsvar med den gjeldende lovgivningen 

10. DATASIKKERHET


Dine personopplysninger er beskyttet med fysiske, organisatoriske og tekniske midler mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller avsløring. Registeret er lagret i en database beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske midler, som kun er tilgjengelig for autoriserte personer til å utføre sine oppgaver.

Vær oppmerksom på at til tross for disse effektive tiltakene, er det ikke mulig å forhindre alle mulige brudd på informasjonssikkerheten. Vi varsler deg om brudd på informasjonssikkerheten angående personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og anbefalinger.


11. Endringer i denne erklæringen 


Vi utvikler kontinuerlig vår tjeneste og forbeholder oss retten til å endre denne personvernerlæringen. Endringene trer i kraft når de er publisert på denne siden. Har du spørsmål kan du lese mer under: https://www.eduhouse.no/hjelpesenter-ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar  


12. KONTAKTA OSS

Du kan spørre om denne erklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger ved å kontakte oss på info@eduhouse.no eller Marko Ekroth, dpo@eduhouse.fi


Hello! We want to make sure you are on board with us when it comes to the use of your data. 

This Eduhouse Privacy Policy tells you how we collect, use, disclose and in other ways process your personal data. Here, we also explain your rights, how to contact us and how we safeguard your data.

 

EDUHOUSE’S PRIVACY POLICY

Updated: 4.9.2023

This Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes how Eduhouse AS and its Group companies collect, process and disclose your personal data when providing you with educational services in the form of online training, distance learning, online coaching or similar services (“Service”), when you visit our website and when we contact you for marketing or sales purposes. The Service
may be located on one or more systems. Eduhouse and its employees, partners, subsidiaries and affiliates are committed to protecting your privacy and personal data. Eduhouse processes your personal data in accordance with international and European data protection principles and current legislation on the processing of personal data.

We are constantly developing our services and therefore reserve the right to change this Privacy Policy by notifying you of any changes on this page. The changes will take effect when the updated Privacy Policy is published. The processing of personal data is necessary for conducting our business.


1 WHO IS CONTROLLER?


The controller under the applicable data protection legislation is Eduhouse AS (“Eduhouse”, “we”, “us” or “our”), also in relation to the company’s branches in other countries. Eduhouse is responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with this Privacy Policy and the applicable data protection
legislation.


Contact details of the controller:

Eduhouse AS  
Business Identity Code: 916 952 929
Address:  Kjølberggata 21A (2.etg.), 0653 Oslo  
Telefone number: +47 450 69 337
Email: dpo@eduhouse.fi
Data protection officer: Marko Ekroth

 

2 WHERE DO WE COLLECT THE DATA?


Your personal data can be collected in different ways. As a general rule, we collect and process personal data that

• you provide to us when you interact or do business with us, for example, when you register or log in to our Service, subscribe to our newsletter or a trial of our Service, participate in our marketing events or campaigns or contact us
• your employer or other subscriber of the Service has provided to use when the decision to introduce the Service has been made and the end users of the Service have been identified
• we have obtained from the internal or shared registers of companies belonging to the Eduhouse Group
• we obtain in connection with your use of the Service, your visit to the website or our marketing activities.
• is obtained from other sources to the extent permitted by applicable laws, such as Eduhouse’s social media channels, the Trade Register, the Population Information System, the Business Information System, the service providers that collect contact details of potential customers and representatives, or the Postal Service’s Address Information System.


3 WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?


We collect and process categories of personal data including:

• Basic information about the users and administrators (customer contact persons) of the customer organisation, such as name, job title and relationship to the represented company, email address, telephone number, organisation’s visiting, invoicing and postal address, and language of communication
• Customer relationship data, such as service and subscription information, payment information, billing information, marketing consents and prohibitions, and customer satisfaction survey results
• Customer communications and related correspondence and records of data subjects’ rights;
• Potential customers (prospects) and trial subscribers: first name, last name, organisation, title, telephone, email, organisation address and interests
• Personal data generated or collected in connection with the use of our website, social media channels and Service, such as user IDs, passwords, identification data, IP address, log data concerning the use of the Service, course views, enrollments and completions, chat conversations in online training sessions, use of the notes field in the online training service and data collected through cookies or similar technologies
• Video and audio with camera and/or microphone on during distance training, online coaching or other live sessions. In coaching sessions we might also collect data that relates to your study goals and preferences.
• Other information you provide in connection with free webinars or events, newsletter subscriptions, trial subscriptions or other sales and marketing activities, such as your interests related to the Service
• Click-through and open rates for newsletters and advertisements
• Other data provided on a case-by-case basis subject to your consent.

Eduhouse may combine the personal data collected from various sources for the purposes set out in this Privacy Policy. You do not have to provide us with personal data, but a failure to do so may make it impossible for us to provide the Service.


4 FOR WHAT PURPOSES DO WE PROCESS DATA AND WHAT ARE THE LEGAL BASES FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA?


We only process personal data that is necessary for pursuing our business, managing customer relationships and developing the Service, as well as for other appropriate commercial purposes.

We process your personal data for the following purposes:


4.1 Provision of the Service and customer relationship management


We process your personal data primarily to provide and deliver our Service to you or the company you represent and to manage and maintain the customer relationship between you or the company you represent and us. Such activities include customer communications, such as sending newsletters, bulletins and event invitations, customer service, as well as managing direct marketing bans and any other customer specific requests.

If you are a subscriber to the Service, we also process your personal data for billing purposes and customer relationship analysis. We also collect operational information related to reporting on the customer usage of the Service, including end user training, testing, and content reviews.

In such situations, the legal basis for processing the data is the fulfillment of the contract or a legitimate interest. We need to process your personal data in order to process and manage your purchases, orders, payments, requests for information or communications or to provide you with our Service.


5 MARKETING AND SALES


5.1 Existing customer and website visitor

We may contact you to inform you about new features, content or additional services of the Service or to promote our partners’ services to you. Unless otherwise agreed, we may contact you regardless of whether you are a user or an administrator within the customer organisation. For these purposes, we process your data on the basis of legitimate interest.

We also collect statistical and analytical information about your website behavior and process your purchase and viewing history to provide you with targeted communications and marketing materials and to improve our services. We also use website statistics for customer segmentation for our sales processes. The use of cookies and other similar technologies is based on your consent.


5.2 Prospect and trial subscriber


If you are not yet our customer and have subscribed to our newsletter or a trial of our Service, or have participated in our other marketing campaigns or events, we may send you marketing communications related to our Service based on your consent. We may also market or sell our services to you on the basis of legitimate interest if we feel that our Service is relevant to you based on your work role and position. In such cases, we contact you by telephone or email. You have the right, at any time, to object to the processing of your personal data for direct marketing, telemarketing and profiling purposes. 


5.3 Service development, data security and in-house reporting


We may also process your personal data for marketing research, customer surveys, opinion polls and internal reporting, as well as to develop our services.

We also process your personal data to ensure the security of the Service and website, to improve the quality of the Service, and to test and develop the Service and related services, systems, tools and processes. We may also use personal data to compile internal reports for the proper management of our business.

In addition, we may process your personal data if it is necessary to prevent fraud or other criminal activity or to respond to possible legal actions or claims.

In these cases, the processing of personal data is based on our legitimate interest.


5.4 Data processing within the Group


A company within the Eduhouse Group (data controller) may disclose personal data to other companies within the Eduhouse 's Group to the extent permitted by applicable law.  We might transfer the data for the sales, customer relationship management, business development or administrative (such as using centralized information and communication systems) purposes.

In these cases, the processing of personal data is based on our legitimate interest.


5.5 Other purposes

We may also process your personal data for other purposes that you have given your consent to.

You always have the right to object to the processing of your personal data on the basis of your legitimate interests.


6 TRANSFER AND DISCLOSURE OF PERSONAL DATA


We may disclose your personal data to third parties:

• to the extent permitted or required by law, for example, to comply with a request for information by a competent authority or in connection with legal proceedings.
• when our partners process personal data on our behalf in accordance with our instructions. Such processing may relate, for example, outsourcing of sales, customer success, marketing and training planning activities. 
• if we are involved in a merger, reorganization or sale of business or part there of
• when we believe that disclosure is necessary to exercise our rights, protect your safety or the safety of others, investigate abuses, or respond to a request from a public authority
• if your user licence has been purchased by your employer or other service subscriber, we will share your performance and usage data with designated contacts and
• with your consent, to the parties to whom the consent relates.


6.1 Disclosure of personal data within the Eduhouse Group

A company within the Eduhouse Group (data controller) may disclose personal data to other companies within the Eduhouse 's Group to the extent permitted by applicable law.  We might transfer the data for the sales, customer relationship management, business development or administrative (such as using centralized information and communication systems) purposes.


6.2 Transfer of personal data outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA)

As a rule, your personal data is not transferred outside the EU or EEA, but as data is primarily stored and processed electronically, some of our service providers and contractors may be located in countries outside the EU or EEA. They include Google Analytics and Google Tag Manager (Google, Inc) and Postmark (ActiveCampaign, Inc), which we use to send
activation messages and to analyze user behavior. In this case, we put in place appropriate safeguards to ensure that the rights and freedoms of data subjects are honoured as provided in the data protection legislation, such as the European Commission decision on the
adequate level of data protection or the use of Standard Contractual Clauses. User performance data is not transferred outside the EU/EEA.

 

7 COOKIES

We also use cookies and similar technologies on our websites at www.eduhouse.no at https://app.eduhouse.no/
Cookies are small text files placed on your device to collect and remember useful information and to improve the functionality and usability of our website. We may also use cookies and other similar technologies for statistical purposes, such as compiling statistics on the use of the website to understand how users use the website and thereby improve the user experience. We also use cookies to target marketing. You can disable cookies, restrict their use or delete them from your browser. As cookies enable our website to function, restricting their use affects the usability of the website.

You can read more about cookies here: Eduhouse cookie policy


8 RETENTION OF PERSONAL DATA


We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes of use specified in this Privacy Policy. As a rule, your personal data will be stored for the duration of your relationship with us. Parts of your personal data may be retained, to the extent permitted or required by applicable laws, even after the expiry of the customer relationship or for as long as required for the purposes of this data file and the rights and obligations of the parties involved. In addition, we may process your personal data for sales and marketing purposes before the start, or after the expiry, of the customer relationship, where there is a legitimate legal basis for doing so. Your personal data will be deleted when its retention is no longer necessary to comply with the law or the rights and obligations of either party.


9 DATA SUBJECT RIGHTS


You have the right to verify your personal data. You can also request at any time that your personal data be corrected, updated or deleted. Please note, however, that personal data that is necessary for the purposes defined in this Privacy Policy or that is required to be retained by law cannot be deleted. You have the right to object to or restrict the processing of your personal data, such as profiling, to the extent required by applicable laws. If you object to direct marketing, the processing of your personal data will be prevented with regard to active use in direct marketing. However, your data may be retained to the extent necessary to comply with the opt-out.

In certain cases, you have the right to transfer the personal data you provide to us from one system to another, i.e. you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, machine- readable format, and to transfer your personal data to another controller in accordance with applicable laws.

If the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. After that, we will not process your personal data unless there is another legal basis for doing so.


You can exercise your rights by sending a request for inspection or other request concerning your personal data to dpo@eduhouse.fi. We will respond to your request within one month of your request, unless there is a specific reason to extend the response time.


If you feel that your personal data is not being processed appropriately, you have the right to complain to the Data Protection Ombudsman. You can find the contact details of the Data Protection Ombudsman here: Contact details of the Office of the Data Protection Ombudsman | Office of the Data Protection Ombudsman


10 DATA SECURITY


Your personal data is protected by physical, organisational and technical means against loss, destruction, misuse and unauthorized access or disclosure. The register is stored in a database protected by firewalls, passwords and other technical means, which is only accessible to authorized persons for the performance of their duties.
Please note that all data security violations cannot be prevented even by appropriate safeguards. Any data security breaches are reported to you in accordance with applicable laws and recommendations.


11 CHANGES TO THE PRIVACY POLICY


We are constantly developing our services and therefore reserve the right to change this Privacy Policy at any time. The changes will take effect once they are published on this page. We may e.g. make changes to this Privacy Policy, when privacy laws or regulations are updated.


12 CONTACT US


If you have any questions about this Privacy Policy or the processing of your personal data, please contact info@eduhouse.no or Marko Ekroth, dpo@eduhouse.fi.