Eduhouse cookies

Informasjon om bruk av informasjonskapsler på Eduhouse.no og app.eduhouse.no

 

Når benytter man disse retningslinjene?

Disse retningslinjene for bruk av informasjonskapsler (heretter «retningslinjene») beskriver hvordan Eduhouse AS (heretter «Eduhouse, «vi» eller «oss») benytter informasjonskapsler på hjemmesiden. Les retningslinjene nøye, slik at du forstår hvordan informasjonskapslene kan gi en bedre brukeropplevelse på vår hjemmeside, og hvordan du kan administrere informasjonskapslene på enheten din.

Hva er en informasjonskapsel?

Hva er en informasjonskapsel? En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din (heretter «enheten») i forbindelse med et besøk på en nettside. Informasjons-kapselen kjenner igjen enheten din på nettsiden og «husker» dine tidligere besøk for å kunne forbedre brukeropplevelsen din. De fleste nettsteder, også nettsiden vår, bruker informasjonskapsler. Man kan ikke identifisere deg bare på grunnlag av informasjonskapslene, men de kan knyttes til deg sammen med andre opplysninger. I slike tilfeller kan man se på informasjonskapsler som personopplysninger. Vi prøver likevel ikke å identifisere deg ved hjelp av informasjonskapslene. Dersom vi gjør det, forsikrer vi oss om at informasjons-kapsel opplysningene blir håndtert i samsvar med gjeldende personvern lov samt Personvernerklæring

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Vi streber etter å utvikle tjenestene våre ved å analysere bruken ved hjelp av ulike verktøy. I våre tjenester bruker vi for eksempel Google analytics for å måle bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som er lagret i informasjonskapsler som brukes av Googles verktøy (for eksempel pseudonymiserte IP-adresser) videresendes for lagring på Googles servere over hele verden. Derfor kan slike data bli behandlet på servere som befinner seg i et annet land enn brukerens bostedsland. Google bruker informasjonen den mottar til å evaluere brukernes surfing av innholdet på sidene og til å lage sammendrags rapporter om bruk av nettstedet. I tillegg bruker vi for eksempel Hotjarverktøyet, som lar oss for eksempel bygge en såkalt «hotjar». Varmekart som viser hvilke side elementer brukere klikker på, hvordan de beveger seg rundt på sidene, og hvor langt de går i gjennomsnitt. Dette hjelper oss med å løse potensielle brukervennlighets problemer. All data i Hotjar-verktøyet er anonymisert og kan ikke knyttes til en enkeltperson.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker følgende informasjonskapsler på hjemmesiden vår:

Funksjonelle informasjonskapsler 

Informasjonskapsler for atferd

De funksjonelle informasjonskapslene er nødvendige for å kunne bruke hjemmesiden og densegenskaper. Informasjonskapslene brukes for å huske for eksempel påloggings informasjon og språkvalg. Funksjonelle informasjonskapsler kan også brukes til personlig tilpasning av nettsteder.

Informasjonskapsler som måler atferd

Disse informasjonskapslene samler inn statistiske opplysninger om hvordan folk bruker nettstedet. De kan for eksempel hjelpe oss med å forstå hvordan brukerne benytter hjemmesiden vår, og hvasom er de mest populære delene av siden. Vi samler inn opplysninger om besøkene på hjemmesiden vår med følgende verktøy fra tredjeparter:

HubSpot markedsførings automatiseringssystem Mer informasjon om HubSpots informasjonskapsler: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 
Hotjar – analyseverktøy for nettsiden. Mer informasjon om Hotjar sine informasjonskapsler: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies Google Analytics analyseverktøy Mer informasjon om Googles informasjonskapsler: Hvordan Google bruker opplysningene dine kan du lese mer om her Googles personvern og vilkår Google AdWords nettannonsering. Mer informasjon om Googles informasjonskapsler: Hva er personvern

Andre informasjonskapsler fra tredjeparter

Våre tjenester kan bruke såkalte .nets. Sosiale Plugins og innebygd innhold. For eksempel kan  Youtube-videoer vises i noen av tjenestene våre, men innholdet deres kommer direkte fra den tjenesten, eller en tjeneste som eies av den. Youtube kan samle inn informasjon om deg og spore interaksjonene dine med innebygd innhold som om du besøker nettstedet direkte. I tillegg, hvis du ønsker å logge på tjenestene våre, for eksempel med din Microsoft konto, er dette mulig. Tjenesteleverandører og deling av data baseres på autorisasjonen du har gitt til Eduhouse. For å bruke eksterne påloggings mekanismer, må du endre Innstilling av informasjonskapsler av tjenesteleverandører på terminalenheten din, og innstilling av informasjonskapsler av tjenesteleverandører. Informasjonskapslene brukes ikke bare til pålogging, men også til andre formål.

Informasjonskapslenes lagringstid

Lagringstiden for informasjonskapslene på enheten din kan deles inn i to grupper.

Øktavhengige informasjonskapsler


Vanligvis bruker man økt avhengige informasjonskapsler midlertidig for å huske innstillinger som har betydning for nettøkten. Disse informasjonskapslene legges inn i én økt om gangen og lagres til man stenger nettleseren. Økt avhengige informasjonskapsler lagres ikke på harddisken til enheten din.

Vedvarende informasjonskapsler

Vedvarende informasjonskapsler brukes for markedsføring samt innhenting av informasjon om bruken av hjemmesiden. Vedvarende informasjonskapsler lagres også på harddisken din mellom nettøktene, helt til du fjerner dem eller den bestemte lagringstiden utgår. Vi lagrer vedvarende informasjonskapsel opplysninger i maksimalt 2 år, bortsett fra HubSpot-informasjonskaplsene, som lagres i maksimalt 10 år.

Liste over Eduhouse.no sine informasjonskapsler (3.3.2023)

Namn Produsent Varighet
OBLIGATORISKT – Obligatorisk for applikasjonens funksjon
hs_opt_out  eduhouse.no  Økt
 ARRAffinitet eduhouse.no Økt
 _hssc eduhouse.no Økt
 _hssrc  eduhouse.no Økt
 _hstc eduhouse.no  2 år
 STAT7ISTIKK – Besøkssperre relatert
 _Ga  Googla  2 år
 _Gat Googla  Økt
 _Gid  Googla Økt
 _hjSessionUser_{site_id}  hotjar.com  365 dager
 _hjid hotjar.com 365 dager
 _hjFirstSeen  hotjar.com Økt
 _hjUserAttributesHash hotjar.com Økt
 _hjCachedUserAttributes hotjar.com Økt
 _hjViewportId hotjar.com Økt
_hjSession_{site_id}  hotjar.com  30 minuter
 _hjSessionTooLarge  hotjar.com  Økt
 _hjSessionRejected hotjar.com  Økt
 _hjSessionResumed hotjar.com  Økt
 _hjLocalStorageTest  hotjar.com  mindre enn 100 ms
 _hjIncludedInPageviewSample  hotjar.com  30 minutter
 _hjIncludedInSessionSample hotjar.com 30 minutter
 _hjAbsoluteSessionInProgress  hotjar.com  30 minutter
_hjTLDTest  hotjar.com Økt
 _hjRecordingEnabled  hotjar.com Økt
 _hjRecordingLastActivity  hotjar.com Økt
 MARKEDSFØRING – Målrettet markedsføring, andre tredjeparter
 cfduid  hs-scripts.com 1 år
 cfduid  hubspot.com  1 år
 _ptq.gif  hubspot.com  Økt
 collect  google-analytics.com Økt
 hubspottutk  eduhouse.fi  10 år
PREF  youtube.com 8 måneder
 r/collect  doubleclick.net  Økt
 VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  179 dager
 YSC youtube.com  Økt

 

 

Du kan forhindre sporing ved å aktivere Do Not Track-innstillingen i nettleseren din
Chrome: Turn "Do Not Track" on or off - Computer - Google Chrome Help
Firefox: How do I turn on the Do Not Track feature? | Firefox Help (mozilla.org)
Edge: Learn about tracking prevention in Microsoft Edge - Microsoft Support

Hvilke alternativer har jeg til å administrere informasjonskapsler på enheten min?

Blokkering av informasjonskapsler: Du kan forhindre bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene for din nettleser. Vær oppmerksom på at blokkering av bruk av informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten til tjenestene våre.

Slette informasjonskapsler eller mobil-ID: Du kan slette informasjonskapsler eller nettleserens lokale arkiv i innstillingene for din nettleser eller tilbakestille Mobil-IDen din i innstillingene på din enhet. Ved å slette informasjonskapslene eller mobil-IDen med jevne mellomrom, kan du endre identifikatoren som skal danne profilen din. Sletting av informasjonskapsler stopper imidlertid ikke innsamlingen av data fullstendig, men tilbakestiller snarere profilen basert på tidligere atferdsdata.

Forhindre bruk av Google Analytics: Du kan forhindre for eksempel bruk av nettleserdata av Google Analytics ved å installere et nettlesertillegg. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  Dette hindrer Google analytics JavaScript som kjører på nettleser (f.eks. ga.js, analytics.js og dc.js) fra å dele nettstedsbesøksdata med Google Analytics

Databehandling knyttet til mobilapplikasjoner: Brukeren har flere muligheter til å påvirke dataene som samles inn av mobilapplikasjoner. Ofte tilbyr mobilapplikasjoner muligheten til å kontrollere valg angående behandling av stedsdata, varsler sendt av appen og målreettet annonsering gjennom appens innstillinger. I tillegg til innstillingene til applikasjonen, kan brukeren også påvirke dataen som samles inn av applikasjonene i de generelle innstillingene til mobilenheten

 

COOKIE NOTICE ON EDUHOUSE AS'S WEBSITE EDUHOUSE.NO AND APP.EDUHOUSE.NO

 

When does this Notice apply?

This Cookie Notice (hereinafter referred to as the "Notice") describes how Eduhouse Oy (hereinafter referred to as "Eduhouse", "we", "us" or "our") uses cookies on its website. Please read the Notice carefully to understand how cookies can improve your experience on our website and how you can manage cookies on your device.

What are cookies?

A "cookie" is a small text file that is stored on a computer, tablet or phone, hereinafter referred to as a "device", when visiting a website. Cookies recognize your device on the website and "remember" your previous visits to improve the user experience. Most websites, including ours, use cookies.

You cannot be identified by cookies alone, but together with other information, they can be linked to you. In such cases, cookies may be considered personal data. However, we do not try to identify you through cookies. If we do so, we will ensure that cookie information is treated as personal data in accordance with applicable data protection laws and privacy policy. (Eduhouse Privacy Policy)

Why do we use cookies?

We strive to develop our services by analyzing their use with the help of various tools. In our services, we use e.g., Google Analytics to measure the use of our website. The information stored in cookies used by Google's tools (for example, pseudonymised IP addresses) is forwarded for storage on Google's servers around the world. Therefore, such data may be processed on servers located in a country other than the user's country of residence. Google uses the information it receives to evaluate the user's browsing of the content of the pages and to compile summary reports on site usage. In addition, we use, for example, the Hotjar tool, which allows us, for example, to build a so-called "hotjar". Heatmaps that show which page elements users click on, how they move around the pages, and how far they are progressing on average. This helps us solve potential usability issues. All data in the Hotjar tool is anonymized and cannot be linked to an individual.

What cookies do we use?

We use the following cookies on our website:

Functional cookies

Functional cookies are necessary for the use of the website and its features. Cookies are used, for example, to remember login information and language preferences. Functional cookies can also be used to personalize websites.

Behavioral cookies

These cookies collect statistical information about how people use the website. For example, they can help us understand how users use our website and what are the most popular parts of our website.

We collect information about website visits using the following third-party tools:

HubSpot – marketing automation system. Learn more about HubSpot's cookies: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Hotjar - website analytics tool. More information about Hotjar's cookies: Cookies on hotjar.com – Hotjar Documentation
Google Analytics analytics tool. Learn more about Google's cookies: How Google uses your information on partner sites and apps.
Google AdWords online advertising. Learn more about Google's cookies: What is the GDPR?

Other third-party cookies

Our services may use so-called .nets. Social plugins and embedded content. For example, Youtube videos may appear in some of our services, but their content comes directly from that service, or a service owned by it. Youtube may collect information about you and track your interactions with embedded content as if you were visiting its site directly. In addition, if you want to sign into our services, for example, with your Microsoft user ID, please do so. service provider and share data based on the authorization you have given to Eduhouse. To use external login mechanisms, you need to do so. the setting of cookies by service providers on your terminal device, and the setting of cookies by service providers. Cookies may be used not only for logging in, but also for other purposes.

Storage period of cookies

The storage period of cookies on your device is divided into two groups.

Session cookies

In general, session cookies are temporarily used to remember settings relevant to the browsing session. These cookies are set for one session at a time and are stored until the browser is closed. Session cookies are not stored on your device's hard drive.

Persistent cookies

Persistent cookies are used for marketing purposes and to obtain information about the use of our website. Persistent cookies are also stored on your hard drive between browsing sessions until you delete them, or the specified retention period expires. We retain persistent cookie information for up to 2 years, excluding the HubSpot cookie, for a maximum of 10 years.

Eduhouse.no – website cookies listed (3.3.2023)

Name Producer Duration
MANDATORY – Mandatory for the application to function
hs_opt_out  eduhouse.no  Økt
 ARRAffinitet eduhouse.no Økt
 _hssc eduhouse.no Økt
 _hssrc  eduhouse.no Økt
 _hstc eduhouse.no  2 år
STATISTICS – Visitor ban related
 _Ga  Googla  2 år
 _Gat Googla  Økt
 _Gid  Googla Økt
 _hjSessionUser_{site_id}  hotjar.com  365 dager
 _hjid hotjar.com 365 dager
 _hjFirstSeen  hotjar.com Økt
 _hjUserAttributesHash hotjar.com Økt
 _hjCachedUserAttributes hotjar.com Økt
 _hjViewportId hotjar.com Økt
_hjSession_{site_id}  hotjar.com  30 minuter
 _hjSessionTooLarge  hotjar.com  Økt
 _hjSessionRejected hotjar.com  Økt
 _hjSessionResumed hotjar.com  Økt
 _hjLocalStorageTest  hotjar.com  mindre enn 100 ms
 _hjIncludedInPageviewSample  hotjar.com  30 minutter
 _hjIncludedInSessionSample hotjar.com 30 minutter
 _hjAbsoluteSessionInProgress  hotjar.com  30 minutter
_hjTLDTest  hotjar.com Økt
 _hjRecordingEnabled  hotjar.com Økt
 _hjRecordingLastActivity  hotjar.com Økt
MARKETING – Targeted marketing, other third parties
 cfduid  hs-scripts.com 1 år
 cfduid  hubspot.com  1 år
 _ptq.gif  hubspot.com  Økt
 collect  google-analytics.com Økt
 hubspottutk  eduhouse.fi  10 år
PREF  youtube.com 8 måneder
 r/collect  doubleclick.net  Økt
 VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  179 dager
 YSC youtube.com  Økt

You can prevent tracking by enabling the Do Not Track option in your browser or denying your consent to the use of cookies.

Chrome: Turn "Do Not Track" on or off - Computer - Google Chrome Help

Firefox: How do I turn on the Do Not Track feature? | Firefox Help (mozilla.org)

Edge: Learn about tracking prevention in Microsoft Edge - Microsoft Support

 

What are my options for managing cookies on my device?

Blocking cookies: You can prevent the use of cookies by changing your browser settings. Please note that blocking the use of cookies may affect the functionality of our services.

Clearing cookies or mobile ID: You can clear cookies or your browser's local repository in your browser settings or reset your mobile ID in your device settings. By clearing your cookies or mobile ID at regular intervals, you can change the identifier that will form your profile. However, clearing cookies does not completely stop the collection of data, but rather resets the profile based on previous behavioral data.

To prevent the use of Google Analytics: You can prevent e.g. the use of site data by Google Analytics by installing a browser add-on that prevents the use of Google Analytics. This add-on prevents the Google Analytics JavaScript running on websites (e.g. ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing site visit data with Google Analytics.

Data processing related to mobile applications: The user has several possibilities to influence the data collected by mobile applications. Often, mobile applications offer the ability to control choices regarding the processing of location data, notifications sent by the app, and the targeting of advertising through the app's settings. In addition to the settings of the application, the user can also influence the data collected by the applications from the general settings of the mobile device.